Synpunktsförslag och klagomålsblankett

LÄS MER

 Fyll i detta formulär om du vill lämna en synpunkt, felanmälan, ett klagomål, beröm eller ett förslag som rör kommunens verksamhet. Ditt ärende skickas vidare till den person inom kommunen som ansvarar för det område ärendet berör. Du får en bekräftelse på att ditt ärende registrerats. Observera att du måste ange e-postadress eller mobilnummer för att få en bekräftelse. Du kommer sedan få besked när ditt ärende har tagits om hand.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten