Olycksfallsförsäkring, anmälan

LÄS MER

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gullspångs kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Svedea. Har du frågor angående försäkringen kan du kontakta Svedea. All skadeanmälan görs till Svedea.

Frågor om e-tjänsten

Ulf Andersson
ulf.andersson@gullspang.se

Personuppgiftsansvarig

Nämndsekreteraren
kommun@gullspang.se