Partistöd och skriftlig redovisning samt granskningsintyg, begäran

LÄS MER

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg. Begäran om partistöd med skriftlig redovisning och granskningsintyg för föregående år ska inlämnas till administrativa enheten senast den 30 juni varje år. Beslut om att betala ut partistöd fattas av fullmäktige en gång per år.

Frågor om e-tjänsten

Britt-Marie Nilsson
info@gullspang.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@gullspang.se