Trafikanordningsplan, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om trafikanordningsplan. ​Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas.

Du hittar mer information om Trafikanordningsplaner och Exempelsamling för trafikanordningsplaner på kommunens webbsida

https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Gata--hamn/Anvanda-allman-plats/Grava-pa-kommunal-mark/Trafikanordningsplaner.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta över aktuellt område.