A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälan

LÄS MER

Här kan du göra anmälan av a- b- och c-verksamheter enligt miljöbalken. Gällande regler: 9 kap. 6 § miljöbalken samt 10 och 11 §§ miljöprövningsförordningen.

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet