Lägenhetsregister, anmälan

LÄS MER

Lägenhetsregistret är framtaget av Lantmäteriet. Syftet med registret är att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Alla fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla till fastighetsregistret. Mer information om lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida.  Om du är osäker på hur du ska välja lägenhetsnummer kan du läsa Lantmäteriets instruktioner om lägenhetsnumrering. Observera att det är endast en adress per anmälan. 

Saknar du bank-id kan du hämta blanketten här: Lägenhetsregister, anmälan

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@gullspang.se