Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig inom vattenskyddsområde, ansökan

LÄS MER

Aktuella regler: Vattenområdets föreskrifter om att det krävs tillstånd för ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövnings-förordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar)