Grävningstillstånd, ansökan

LÄS MER

Här ansöker du om grävningstillstånd i kommunal mark. För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd, med ansökan ska du bifoga en detaljerad karta eller skiss över det planerade arbetet.
Mer information om kommunens Grävbestämmelser hittar du här:

Grävbestämmelser
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Karta över aktuellt område.