Biståndsinsats, ansökan

LÄS MER

Handläggare på Biståndsenheten utreder och beslutar om de insatser du ansöker om utifrån:

  • gällande lagstiftning
  • Omsorgsnämndens vägledande bestämmelser
  • dina individuella behov
  • förutsättningar och önskemål

Här kan du hämta blankett för ansökan. Information om vart den ska skickas hittar du längst ner på sidan i blanketten. 


Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det på Gullspångs kommun.