Plats på förskola och fritidshem, anmälan

LÄS MER

Anmälan bör ske 5-6 månader innan du behöver platsen. När vi har tagit emot din ansökan får du ett bekräftelsemail. Sedan får du ett erbjudande om plats på post som du ska tacka ja eller nej till.

Plats på förskola:

Vår ambition är att tillgodose dina önskemål så långt som möjligt. Vilken tidpunkt du ansöker om plats och var påverkar hur väl vi kan möta önskemålen. Är det ont om platser på förskolan eller den pedagogiska omsorg du söker försöker vi hitta alternativ i närområdet. Enligt lag ska vi erbjuda dig en plats i kommunen inom skälig tid, vilket i praktiken innebär att vi har 4 månader på oss att anordna en plats. Turordningsregeln som gäller är äldsta barnets personnummer. Om flera barn i hushållet är anmälda eller har plats i vår verksamhet gäller äldsta barnets personnummer som ködatum.

Plats på fritidshem:

Vi är skyldiga att anordna en plats till alla barn som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Det finns ingen tidsgräns för långt innan vi behöver ha in din anmälan om plats men för att vara säker på att få plats när du önskar ska ansökan vara oss tillhanda i god tid. Handläggning krävs.