Redovisning av arrangörsstöd

LÄS MER

Har du fått arrangörsstöd beviljat av kommunen ska du senast 2 månader efter att arrangemanget är genomfört redovisa kostnader för ditt arrangemang. Alla kostnader måste kunna styrkas via faktura eller kvitto. Om slutredovisning inte skickas in till kommunen kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.

Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.

Retroaktiva stöd beviljas inte.