Registreringslotteri, redovisning

LÄS MER

Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut. Nettobehållningen från lotteriet ska därvid vara överförd till föreningens ordinarie konto. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen ska redovisa de lotterier som anordnats under föregående år senast den 15 februari till kontrollanten. Kontrollanten skickar sedan in redovisningen till kommunen skyndsamt.

Frågor om e-tjänsten

Gullspångs kommun
info@gullspang.se
0506-360 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@gullspang.se