Ny innehavare av miljöfarlig verksamhet, anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla ny innehavare av miljöfarlig verksamhet. Gällande regler: 32 § SFS 1998:899 innebärande att övertagande av A-, B- eller C-anläggning ska anmälas till tillsynsmyndigheten.