Riksfärdtjänst, ansökan

LÄS MER

Riksfärdtjänst kan du ansöka om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av denna måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
Riksfärdtjänst är inte avsedd att användas för resor till arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. 

I första hand beviljas tillstånd till resa med allmänna kommunikationer, buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare

För att bli beviljad riksfärdtjänst görs en individuell prövning utifrån lagen om riksfärdtjänst (1997:735). 

En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige från en kommun till en annan, utanför färdtjänstområdet.

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska komma in  tidigare.

Ansökan ska skickas till:
Trafikhandläggare
Box 83
545 22 TÖREBODA