Arrangörsstöd, ansökan

LÄS MER

Här ansöker du om arrangörsstöd.  Om din förening saknar ekonomiska möjligheter för att genomföra icke-kommersiella, icke-politiska program och arrangemang, exempelvis konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera kan du söka om ekonomiskt bidrag. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna. Mer om villkoren för arrangemanget kan du läsa om på hemsidan under arrangörsstöd.