Bidrag för folketshus- och bygdegårdsföreningar, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomiskt bidrag för att kunna driva allmänna samlingslokaler såsom folkets hus- och bygdegårdsföreningar.  Du skickar din ansökan till kommunstyrelsen som tar beslut om stöd genom drifts- och investeringsbidrag. Bidragen är avsedda för att Folkets Hus- och bygdegårdsföreningar ska kunna driva allmänna samlingslokaler främst i kommunens mindre samhällen, och riktar sig till föreningar vars syfte är att hyr ut sin lokal till allmänheten eller ordna egna offentliga arrangemang i lokalen.