Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan

LÄS MER

 För att bli god man eller förvaltare lämnar du in en intresseanmälan till att bli ställföreträdare hos Skövdes överförmyndarnämnd. Gullspångs kommun har ett samarbete med Skövde överförmyndare i samverkan. För mer information länk till god man: Bli god man eller förvaltare (skovde.se)