Nybyggnadskarta, ansökan

LÄS MER

Nybyggnadskartan är underlag för situationsplanen vid ansökan om bygglov för nybyggnation eller större tillbyggnader. Den visar fastighetsgränser, byggnader, markhöjder, plangränser, planbestämmelser samt gränser för byggrätt med mera. Kartan levereras vanligtvis i filformatet PDF och DWG. Vi använder koordinatsystem Sweref99 13 30 och höjdsystem RH2000. Om du vill ha nybyggnadskartan som utskrift kontaktar du Mät- och geodataenheten

Du hittar våra priser på sidan Kostnader för kart- och mättjänster

Om du är osäker på vilket underlag du behöver för din bygglovsansökan, kontakta Byggavdelningen.

Observera att anmälan om VA-anslutning görs i separat e-tjänst. Länk till VA-anslutning, anmälan.

Om du inte har Bank-id kan du ladda hem blanketten här: Ansökan om nybyggnadskarta

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@gullspang.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id
  • Mobilt bank-id