Kompostering matavfall, förlängt hämtningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen. Även ansökan om förlängt hämtningsintervall ska ske till kommunen. Tillstånd till förlängt hämtningsintervall medges endast om den sökande har en godkänd kompost för hushållsavfall. Detta regleras enligt 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) samt 39 – 45 och 50 – 51 §§ Avfallsföreskrifter för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner.

Vad händer när jag har anmält/ansökt?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från att du skickat in anmälan/ansökan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende, och du får veta om du behöver komplettera din anmälan/ansökan med något. Vi beslutar i ditt ärende inom två veckor från det att vi har kompletta handlingar.

När du har fått vårt beslut behöver du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg för att ändra i ditt avfallshämtningsabonnemang.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp hittar du här:  Taxebilaga 1 Avfall och producentansvar enligt 15 kap

Viktigt att tänka på

Du får bara kompostera matavfall på din egen fastighet. Du får inte ta emot matavfall från andra hushåll.

Saknar du mobilt bankid och vill ladda hem en blankett för utskrift så gör du det här: Blankett

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt Bank-Id
  • Situationsplan/tomtkarta