Ekonomiskt bistånd, fortsättningsansökan

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten till ansökan fortsatt ekonomiskt bistånd. Information om vart den ska skickas hittar du längs ner på sista sidan på blanketten. Om du inte har möjlighet att skriva ut den på egen hand kan du få hjälp med det från Gullspångs kommun.