Tomtkartan, karttjänst

LÄS MER

Med Tomtkartan så kan du enkelt hämta hem ett utdrag från kommunens baskarta över din fastighet. Detta utdrag kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden. Om du är osäker på vilket underlag du behöver till din bygglovsansökan, kontakta Byggavdelningen. Observera att fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande. Kontakta Mät- och geodataenheten eller Lantmäteriet om du har några frågor om din fastighet.

För att hämta ett utdrag från baskartan gör du så här: Zooma in till din fastighet eller sök efter adress eller fastighetsbeteckning med hjälp av sökfunktionen (1). Välj därefter att skriva ut området genom Skriv ut (2). Du kan också mäta i kartan genom mätverktyget (3) eller göra enkla skisser i kartan som kan inkluderas i utskriften med hjälp av ritverktyget (4).