Tomtkartan, karttjänst

LÄS MER

Med Tomtkartan så kan du enkelt hämta hem en situationsplan över din fastighet. Denna situationsplan kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärende som till exempel en inglasad altan. Observera att fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande. Kontakta verksamhet kart och mät på Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun eller Lantmäteriet om du har några frågor kring din fastighet.

För att hämta en situationsplan gör så här: Zooma in till din fastighet eller sök efter adress eller fastighetsbeteckning med hjälp av sökfunktionen (1). Välj därefter att skriva ut området genom Skriv ut (2). Du kan också mäta i kartan genom mätverktyget (3) eller göra enkla skisser i kartan som ska inkluderas i utskriften med hjälp av ritverktyget (4).

Frågor om e-tjänsten

Linnea Åman Dahlquist
linnea.aman-dahlquist@mariestad.se
0501-756206