Synpunkter och felanmälan

LÄS MER

För Gullspångs kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I detta arbete är dina synpunkter viktiga då de bidrar till att vi förbättrar och utvecklar våra verksamheter. 

Överklaganden enligt lag hanteras inte genom denna e-tjänst. Hör av dig direkt till kommunen om du vill ha hjälp med att överklaga ett beslut.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

OBS: Om du väljer att logga in med Bank-ID kan du inte lämna uppgifter anonymt!

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa