Föreningsbidrag, ansökan

LÄS MER

Här kan idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet samt, intresse- och samhällsföreningar ansöka om ekonomiskt bidrag. För att beviljas föreningsbidrag eller utvecklingsstöd måste din förening uppfylla grundkraven i riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd. Föreningsbidraget är ett ettårigt bidrag som kan sökas en gång varje år.

Om din förening vill utveckla sin verksamhet eller är nybildad och därför inte har möjlighet att söka föreningsbidrag, kan din förening eller organisation varje år ansöka om utvecklingsstöd som beviljas löpande.