Ansökan om tillstånd för uttag av vatten inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Ansökan om tillstånd gällande nyetablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområde.

Här ansöker du om tillstånd gällande nyetablering av brunn för uttag av vatten inom vattenskyddsområde.

I ansökan kommer du att beskriva orsaken till att en ny grundvattentäkt måste anläggas inom skyddsområde för vattentäkt. Du ska även komplettera ansökan med en fastighetskarta som är markerad med placeringen av:

  • Den tilltänkta grundvattentäkten samt eventuella befintliga grundvattentäkter och dess vattenkvalité.
  • Egen och närboendes avloppsanläggningar eller andra eventuella föroreningskällor inom 100 meter från den planerade brunnen.
  • Grundvattentäkter och energibrunnar inom 100 meter från den tilltänkta borrpunkten.

Avgift
Miljö och Bygg tar avgift för handläggning av informationen enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Aktuell taxa finns publicerad på hemsidan under styrande dokument.

Frågor om e-tjänsten

Verksamhet Miljö och bygg
mbn@mariestad.se
0501?756005

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@mariestad.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation