Beställning av byggritningar

LÄS MER

Vi har de flesta byggnadsritningar, till många fastigheter i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Exempel på ritningar och handlingar som finns är planritning, fasadritning, teknisk beskrivning, VA-ritning och ventilationsritning. I e-tjänsten fyller du i vilken ritning du vill ha tillgång till, i de fall ritningen i fråga inte finns får du besked om det av oss.

Tjänsten är kostnadsfri när du godtar ritningar i digitalt format. Önskas papperskopior tas avgift ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

 

Frågor om e-tjänsten

Verksamhet Miljö och bygg
mbn@mariestad.se
0501-756005

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-postadress