Utflyttning av grundskoleelev, anmälan

LÄS MER

Här kan man anmäla om en elev ska flytta ifrån kommunen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten