Solarieverksamhet, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ska starta en solarieverksamhet för allmänheten anmäla din verksamhet enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Om du ska ta över en befintlig verksamhet, eller om du redan driver en verksamhet men ska flytta den till andra lokaler, kan du också använda den här e-tjänsten.

Vad händer när jag har anmält?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från dagen vi tagit emot din anmälan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende. Inom 15 arbetsdagar kommer du få veta om du behöver komplettera din anmälan. Om vi inte behöver någon kompletterande information från dig så kommer vi istället kontakta dig för att boka ett besök. Vi beslutar i ditt ärende inom tre veckor från det att vi har kompletta handlingar.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa enligt strålskyddslagen antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Viktigt att tänka på innan du startar din verksamhet

Du som ska starta en verksamhet ska ha kunskap inom strålskyddslagen, miljöbalken och de risker som är förknippade med just din verksamhet.

Du kan hitta mer information i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) och på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Blankett för att skriva ut och skicka in per post eller mail hittar du här: Blankett

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Anmälan ska skickas in av bolagets firmatecknare
  • Planritning över lokalen med placering av solariebäddar, duschar, toaletter, städförråd, mm
  • Intyg som visar att varje solariemodell uppfyller kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010