Folköl, anmälan och avregistrering av försäljning

LÄS MER

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till kommunen. Du måste även anmäla om butiken/försäljningsstället byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl.