Förtroendevald i Gullspångs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten är till för dig som är ny förtroendevald och vill anmäla dina personuppgifter eller för dig som vill avsluta ditt/ dina politiska uppdrag.

För att använda e-tjänsten behöver du ett bank-ID. Formuläret är personligt, du som är inloggad fyller i dina egna personuppgifter. Du kan inte fylla i åt någon annan.

Dina personuppgifter behövs för att du ska kunna ta dela av digitala handlingar och för att du ska kunna få arvode. Personnamn och partibeteckning publiceras på kommunens webbplats. Den personuppgiftsbehandlingen räknas som nödvändig för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt Dataskyddsförordningen.

När du vill avsluta ett uppdrag ska du anmäla det här, men det är viktigt att känna till att uppdraget inte är avslutat förrän kommunfullmäktige fattat beslut om att entlediga dig.

Om du har lånad teknisk utrustning (iPad) ska den återlämnas på kommunledningskontoret i Hova.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa