Badanläggning, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ska starta ett bassängbad för allmänheten anmäla din verksamhet. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas (38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)).

Exempel på bassängbad för allmänheten är badhus, plaskdamm i park samt badtunna/ bubbelpool som upplåts för de boende på en camping, en stugby eller ett hotell. 

Om du ska ta över en befintlig verksamhet, eller om du redan driver en verksamhet men ska flytta den till andra lokaler, kan du också använda den här e-tjänsten.

Vad händer när jag har anmält?

Du får återkoppling från Verksamhet miljö och bygg inom sju dagar från dagen vi tagit emot din anmälan.  Då får du besked om vem som är handläggare för ditt ärende. Inom 15 arbetsdagar kommer du få veta om du behöver komplettera din anmälan. Om vi inte behöver någon kompletterande information från dig så kommer vi istället kontakta dig för att boka ett besök. Vi beslutar i ditt ärende inom tre veckor från det att vi har kompletta handlingar.

Avgift

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 2 enligt 38 § FMH. Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Viktigt att tänka på innan du startar din verksamhet

Du som ska starta en verksamhet ska ha kunskap inom miljöbalken och de risker som är förknippade med just din verksamhet.

Du hittar mer information i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt Bank-Id