Ekonomiskt bistånd, ansökan

LÄS MER

Det går att söka ekonomiskt bistånd från kommunen om man har ekonomiska problem. Man kan få stöd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få stöd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar. Hjälpen är behovsprövad och är till för situationer när ingen annan ekonomisk hjälp finns att få och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom arbetsinkomst, sjukpenning, a-kassa eller liknande.  Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Här kan du hämta blanketten till ansökan om ekonomiskt bistånd. Information om vart den ska skickas hittar du längs ner på sista sidan på blanketten. Om du inte har möjlighet att skriva ut den på egen hand kan du få hjälp med det från Gullspångs kommun.