Begära ersättning - Förtroendevald

LÄS MER

Använd e-tjänsten för att söka fram de sammanträden du deltagit i och ska söka ersättning för. Du kan även söka ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc. Efter att din ansökan är godkänd och attesterad skickas informationen vidare till lönesystemet och ersättningen betalas ut närmast efterkommande löneutbetalningsdag.

Frågor om e-tjänsten

Lönekontoret MTG
lonekontoret.mtg@gullspang.se
0506 - 362 30