Registreringslotteri, ansökan om

LÄS MER

Denna blankett är avsedd för föreningar som vill ansöka om registrering för lotteri enligt 6 kap § 9 spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.
Kostnaden är 300 kronor och gäller i max 5 år. Avgiften betalas in på Gullspångs kommuns plusgiro 11 87 30 -1. Märk betalningen med ansökan om registreringslotteri samt föreningens namn. Var gärna ute i god tid så att ansökningen hinner få ett beslut innan lotteriets tänkta startdatum.
Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut.