Små lotterier, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om lotteritillstånd för små lotterier enligt lotterilagen 17§. Det är tjänsteman som har delegation från kommunstyrelsen i Gullspångs kommun som beviljar tillstånd för lotterier för föreningslivet i kommunen. Kostnaden för ett lotteritillstånd enligt § 17-lotteri är 300 kr, och detta tillstånd gäller i 3 år. Lotterikontrollanten har möjlighet att ta ut kontrollarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri. Innan tillstånd kan beviljas så måste avgiften betalas till ekonomikontoret i Töreboda på antingen plusgironummer: 118730-1 eller bankgironummer: 219-1419. Märk betalningen med "Lotteritillstånd". Var gärna ute i god tid så att ansökningen hinner få ett beslut innan lotteriets tänkta startdatum.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten