Lotteriredovisning

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för redovisning av lotteri. Senast den 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska lotterikontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten