Enskild avloppsanläggning, ansökan/anmälan installation eller ändring

LÄS MER

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Du får inte bara ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet dike, åkerdränering, stenkistor eller liknande. Orent avloppsvatten bidrar till förorenat grundvatten och övergödning av sjöar och vattendrag. 

När du inrättar eller ändrar en avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett är detta enligt 9 kapitlet, 6 § miljöbalken samt 13-14 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). 

Mer information hittar du här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten