Cistern ur bruk, anmälan

LÄS MER

OBS en anmälan per cistern.

Aktuell lagstiftning

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), finns det flera bestämmelser om ansvar (5 kap §§ 1-2) och meddelandeskyldigheter till tillsynsmyndigheten (6 kap § 1)

Information

För att ta en cistern ur bruk måste den som ansvarar för cisternen kunna visa Miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns föroreningar som uppstått på grund av cisternen samt att själva rivandet av cisternen inte orsakar föroreningsskador eller sättningsskador. För att undvika att det behövs utredas efteråt om skador måste ägare anmäla när en cistern tas ur bruk.

Avgift för anmälan bestäms av taxan

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten