Vattenavläsning

LÄS MER

Här kan du se dina fakturor, vattenförbrukning och abonnemang. Här kan du även lämna din vattenmätaravläsning.
För information och anvisningar om e-tjänsten kan du kontakta Driftcenter VA/Gata, se kontaktuppgifter nedan.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@mariestad.se
0501-756100

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tk@mariestad.se