Stora lotterier, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om lotteritillstånd för stora lotterier enligt lotterilagen 16§. Det är tjänsteman som har delegation från kommunstyrelsen i Gullspångs kommun som beviljar tillstånd för lotterier för föreningslivet i kommunen. Kostnaden för ett lotteritillstånd enligt § 16-lotteri är 800 kr, och detta gäller i ett år. Lotterikontrollanten har möjlighet att ta ut kontrollarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri. Innan tillstånd kan beviljas så måste avgiften betalas till ekonomikontoret i Töreboda på antingen plusgironummer: 118730-1 eller bankgironummer: 219-1419. Märk betalningen med "Lotteritillstånd". Var gärna ute i god tid så att ansökningen hinner få ett beslut innan lotteriets tänkta startdatum.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten